Binalarda Enerji Verimliliği ve Yeşil Bina Sertifikası Almış Ulusal ve Uluslararası Örnek Binaların Değerlendirilmesi

Binalarda Enerji Verimliliği ve Yeşil Bina Sertifikası Almış Ulusal ve Uluslararası Örnek Binaların Değerlendirilmesi

Simpel İsmail, Esma Mıhlayanlar

Son yıllarda tüm dünyada hızla gelişen sanayileşme ve modern yaşamın getirdiği yenilikler aynı zamanda doğaya ciddi zararlar vermektedir. Yaşamımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmemiz için doğal kaynaklarımızın dengeli tüketilmesi gerekmektedir. Bu yüzden birçok bilim dalında konuyla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Enerjinin nasıl daha verimli kullanılabileceği, tasarruf planları, sürdürülebilirlik kavramı gibi konular gündemdedir.

Bunlarla ilgili her ülkede sürekli yenilenen yönetmelikler, standartlar ve sertifikasyon sistemleri gibi teşvik edici unsurlar geliştirilmektedir. Bu çalışmada binalarda enerji verimliliği ile ilgili yapılan çalışmalar, sürdürülebilir mimari, yeşil binalar, dünyada yaygın kullanılan yeşil bina sertifika sistemleri örnekler ile anlatılmış ve bu sistemlerin amaçları ile elde ettikleri kazançlar üzerinde durulmuştur.

Yeşil binalar olarak tanımlanan bu enerji etkinliği artırılmış binalarda yüksek teknolojiler kullanılmakta, ilk yatırım maliyetleri oldukça fazla olmaktadır. Ancak gün ışığından sağladıkları verim, yağmur suyunu dönüştürüp gerekli ihtiyaçlarını karşılayarak sağladıkları su tasarrufu, yeniden işlenmiş malzeme kullanımları, doğal aydınlatma ve havalandırmalarıyla konfor şartlarını ve insan verimini büyük oranda artırdıkları için bir süre sonra bu ilk yatırım maliyetlerini amorti etmektedirler.

Araştırma kapsamında sürdürülebilir mimari oluşumunda enerjinin nasıl etkin kullanılacağı, dünyada ve ülkemizde enerji verimliliği ile ilgili somut değerlendirme metotları ele alınmıştır. Bu bağlamda Dünya ve Türkiye üzerinden belli sertifika sistemleri ve sertifika almış bina örnekleri (görsel ve yazılı olarak) incelenmiştir. Sürdürülebilir yeşil binalar olarak tanımlanan yapılara belli şartları yerine getirdikleri takdirde yeşil bina sertifikaları verilmektedir. Bugün World Green Building Council (Dünya Yeşil Bina Konseyi – WGBC) üyesi birçok ülkenin, büyük oranda kabul ettiği beş metot bulunmaktadır. Bunlar; LEED (Amerika), BREEAM (İngiltere), CASBEE (Japonya), GREEN STAR (Avusturalya) ve DGNB (Almanya) dir.

Bu çalışmada amaç, dünyada ve ülkemizde sürdürülebilir ve enerji etkin yapı tasarımlarıyla ilgili yapılan çalışmaların, verilen yeşil bina sertifikalarının hangi kriterler altında alındığının araştırılması ve somut örnekler üzerinden incelenmesidir.