Leadershıp In Energy And Envıronmental Desıgn (LEED) Sertifikalandırma Sisteminin Geliştirilme Potansiyellerinin Değerlendirilmesi

Leadershıp In Energy And Envıronmental Desıgn (LEED) Sertifikalandırma Sisteminin Geliştirilme Potansiyellerinin Değerlendirilmesi

Timuçin Harputlugil

20. yüzyılın son çeyreğinde enerji etkin tasarım ile başlayan ve sürdürülebilirlik kavramını çok boyutlu ele alan mimari tasarım yaklaşım ve uygulamaları hız kazanmıştır. Bu bağlamda tasarım sürecinin başından itibaren disiplinler arası ortak çalışma gerektiren çok boyutlu tasarım yöntemleri geliştirmek ve hayata geçirmek zorunluluğu doğmuştur. Yapı elde etme sürecinin farklı aşamaları için alınan kararların değerlendirilmesi ve alternatifler arasından seçim yapılabilmesi için farklı yöntemlere dayalı değerlendirme araçları geliştirilmiştir. Bunlar, daha iyi tasarımı elde etmek için sadece yerel ve bölgesel koşulların değerlendirildiği kısıtlı ve basit ulusal sertifikalandırma yöntemleri olabildiği gibi; uluslar arası geçerliliği olan ve yaygın kullanım olanağı bulmuş değerlendirme araçları da olabilmektedir.

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Yeşil Bina Konseyi’ncegeliştirilen, yüksek performanslı yeşil binalar ve konutlar gibi tekil yapı ölçeğinden, komşuluk üniteleri yerleşimlerine kadar farklı ölçekte; tasarım, yapım ve işletim süreçlerini de kapsayacak şekilde ana ve alt ölçütleri bağlamında puanlamaya dayalı bir sertifikasyon sistemidir. Bu bildiri kapsamında LEED sertifikalandırma sistemi kullanım alanları, süreci ve değerlendirme yöntemi gözetilerek irdelenmektedir. Sistemin geliştirilme potansiyelleri, çok ölçütlü karar verme sistemleri de dahil olmak üzere, mevcut diğer kullanılan sistem ve yöntemler göz önüne alınarak tartışılmaktadır.