Levha Kanatlı Borulu Tipli Bir Buharlaştırıcının Isıl Davranışının Entalpik Tünelinde Deneysel Olarak İncelenmesi

Levha Kanatlı Borulu Tipli Bir Buharlaştırıcının Isıl Davranışının Entalpik Tünelinde Deneysel Olarak İncelenmesi

Erhan Uras, Gürcan Durmaz, Aytunç Erek

Bu çalışmada, levha kanatlı borulu tipli buharlaştırıcıların çalışma esnasındaki buzdolabın soğutma performansı ve enerji verimliliğinin etkilerinin belirlenmesi ve bu etkilerin yeni buharlaştırıcı tasarımlarında kullanarak iyileştirilmesi amaçlanmıştır.

Levha kanatlı borulu tipli buharlaştırıcıların kapalı rüzgâr tünelinde deneysel analizleri yapılmıştır. Bu deneysel analizlerde hava tarafı ve soğutucu akışkan tarafındaki sıcaklık, debi gibi önemli parametreler değiştirilerek buharlaştırıcının toplam ısı transferi ve buharlaştırıcı lamellerindeki basınç düşüm, UA değerleri belirlenmiştir. Böylece buharlaştırıcı tasarımında etkili olan parametreler ve bu parametrelerin etkisi incelenmiştir.