Binalarda Pencere-Duvar Arasındaki Derz / Montaj Boşluğundan Enerji Kaybı

Binalarda Pencere-Duvar Arasındaki Derz / Montaj Boşluğundan Enerji Kaybı

Celalettin Kırbaş

Bu çalışmada, pvc pencerelerin fizik ve mühendislik kurallarına aykırı montaj usulleri nedeniyle, pencere doğraması ve derz çevresinde meydana gelen termal genleşmenin sebep olduğu “kalıcı deformasyonlar” ile “açıklıklar”, “yarık” ve “çatlakların” yol açtığı enerji boyutu irdelenmektedir. Bina iç ve dış basınç farkında bu açıklıklardan su, hava, toz, toprak v.b çeşitli partikül ve arzu edilmeyen maddelerin sızdığı, hijyen, sağlık, çevre ve konfor koşullarının bozulduğu ve bina ısı kaybı içinde %7-10 gibi önemli oranda enerji kaybına sebep olduğu bilinmektedir. Yapılan hesaplamalar neticesinde; söz konusu bu enerji kaybının ülke konut stokunda 6 aylık kış mevsimindeki karşılığının ortalama 1 680 000 Ton veya yaklaşık 11 000 000 varil petrol olduğuna dikkat çekilerek, aslında önlenebilir olan söz konusu enerji kaybının vehameti ortaya konulmaktadır. TS 2164 Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kuralları Standart”ına dahil edilmeyen bu enerji kaybının önemsenerek tesiat mühendisliği açısından tartışılması için kamuoyunun bilgisine sunulmasının uygun olacağı düşünülmüştür. Çözüm önerisi için alternatif montaj metodu olarak “malzeme termal genleşmelerini kendi içerisinde absorbe etme özelliğine sahip” “vidasız pencere montaj metodu” hakkında bilgi verilerek, ulusal ekonomi ve tüketici hakları açısından kamuoyunun aydınlatılması amaçlanmaktadır.