Sıkıştırma ve Bükülme Etkisi Altındaki Bir Alüminyum Esnek Hava Kanalının Basınç Düşüşü Karakteristikleri Üzerine Deneysel Bir Araştırma-I

Sıkıştırma ve Bükülme Etkisi Altındaki Bir Alüminyum Esnek Hava Kanalının Basınç Düşüşü Karakteristikleri Üzerine Deneysel Bir Araştırma-I

Atilla Bıyıkoğlu, Ümit Arı, Betül Başkaya

Bu çalışmada, 10 inç (254 mm) çapında, yalıtımsız alüminyum-katmanlı bir esnek hava kanalının basınç düşüşü karakteristiklerinin belirlenmesi amacıyla farklı sıkıştırma ve bükülme şartları altında deneyler gerçekleştirilmiştir. Deney düzeneği, ANSI/ASHRAE 120-2008 standardındaki yönergeye uygun olarak kurulmuş ve basınç düşüşü verileri, aynı standarttaki metodolojiye dayalı olarak ölçülmüştür. Esnek kanal basınç düşüşü davranışını temsil eden denklemleri oluşturmak için Power Law Modeli kullanılarak deneysel veriler işlenmiştir. Bölgesel kayıp katsayıları, her bükülme durumu için regresyon analizi yapılarak hesaplanmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki; gergin ve tüm sıkıştırılmış durumlarda Power Law Modeli kullanılarak türetilen ampirik basınç kaybı denklemleri, 10 inç (254 mm) çaplı esnek kanaldaki basınç düşüşü değerlerini, 700 ila 2250 m3/h debi aralığında maksimum ± % 5 bir hata ile tahmin edebilmiştir. Aynı debi aralığında ölçülen basınç düşüşü değerleri, gergin ve sıkıştırılmış durumlar için 1 ile 85 Pa/m aralığına, bükülmüş durumlar için 1 ile 130 Pa aralığına düşmektedir. Bölgesel kayıp katsayısı ise bükülme açısına bağlı olarak 0.1 ile 1.5 aralığında değişmektedir.