Farklı Radyant Panel Konfigürasyonlarına Göre Elde Edilen Panel Isı Akılarının İncelenmesi

Farklı Radyant Panel Konfigürasyonlarına Göre Elde Edilen Panel Isı Akılarının İncelenmesi

Barış Burak Kanbur, Cemil Çalıkıran, Handan Çubuk, Kenan Kaya, Şevket Özgür Atayılmaz

Bu çalışmada duvardan ısıtmada kullanılan bir sulu (hidronik) radyant panelde farklı tasarım parametrelerine göre panel ısı transfer özellikleri hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) kullanılarak incelenmiştir. Bu tasarım parametreleri başlıca; kanatlı yüzey işlevi gören folyo tabakasının kalınlığı, borulama mesafesi ve panel suyu giriş sıcaklığıdır. Sayısal çözümler HAD alanında yaygın olarak kullanılan bir akış modelleme programı olan ANSYS FLUENT yardımı ile yapılmıştır. Öncelikle radyant panelin farklı boru aralıklarına sahip üç boyutlu modelleri oluşturulmuş, sonrasında her bir boru aralığı için alüminyum folyo kalınlıkları değiştirilerek çözümler yapılmıştır. İlk olarak boru aralığı 100 ve 150 mm; folyo kalınlıkları 0.5 ve 0.7 mm olmak üzere toplamda dört ayrı panel modeli göz önüne alınmıştır. Her bir folyo kalınlığı ve boru aralığı için su giriş sıcaklığının 30 ve 40 ºC olduğu çözümler elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar folyo kalınlığındaki artışın panel yüzeyindeki sıcaklık dağılımını iyileştirdiğini göstermiştir. Sonrasında 2.4 x 2.4 x 2.4 m boyutlarındaki bir hacim içerisindeki sıcaklık dağılımı her bir panel konfigürasyonu için elde edilmiştir.