Deneysel Çalışmalar, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ve Yapay Sinir Ağları İle Plakalı Isı Değiştirgeci Tasarımı

Deneysel Çalışmalar, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ve Yapay Sinir Ağları İle Plakalı Isı Değiştirgeci Tasarımı

Caner Türk, Çağın Gülenoğlu, Ece Özkaya, Yasin Genç, Selin Aradağ, Sadık Kakaç, Abdullah Özcan

Bu bildiride deneysel, sayısal çalışmalar ve yapay sinir ağları ile ısıl özellik tahmini çalışmaları yer almaktadır. Öncelikle çeşitli plakalı ısı değiştirgeci plakaları üzerinde deneyler yapılarak plakaların ısıl ve hidrolik performansları test edilmiştir, plakaların her biri için plakaya özel Nusselt sayısı ve basınç düşümü korelasyonları geliştirilmiştir. Aynı deney verileri kullanılarak yapay sinir ağları eğitilmiş ve korelasyonlara alternatif olarak literatürde daha önce çeşitli konularda ve farklı ısı değiştirgeci uygulamalarında son zamanlarda kullanılmaya başlanan yapay sinir ağları korelasyonlar yerine özellik tahmini için kullanılmıştır. Deneysel çalışmalara paralel olarak yürütülecek olan hesaplamalı akışkanlar dinamiği simülasyonları ile deneylerdeki plaka geometrilerinden oluşan plakalı ısı değiştirgeçlerinin sayısal simülasyonları gerçekleştirilerek, sonuçlar deneysel veriler ile doğrulanması amaçlanmaktadır. Tüm bu sayısal ve deneysel veriler sonucunda geliştirilen ETU HEX (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Isı Değiştirgeci Programı) plakalı ısı değiştirgeci seçimi bilgisayar programı ile hesaplamalar plakalara özel korelasyonlara göre yapılmaktadır.