Bir Hava Disk Valfinin Tasarım Süreci

Bir Hava Disk Valfinin Tasarım Süreci

M. Yasin Siviş

Havalandırma sistemleri iç ortamlarda geçirilen zamanın artmasıyla birlikte günden güne önem kazanmaktadır. İç ortamda geçirilen zaman günümüzde %90 seviyelerine ulaşmıştır. Bu oranın artması iç ortam hava kalitesi için harcanan enerji miktarının da artıyor olması anlamına gelmekte olup, Avrupa’da harcanan toplam enerjinin %35’i seviyesine ulaşmıştır [1].

Havalandırma sistemlerinde hava akış yönüne göre ilk ve son parça konumunda olan menfezler, sistem performansına önemli etkileri olan parçalardır. Bu parçaların verimliliği daha önce bahsi geçen iç ortam hava kalitesi için harcanan enerji miktarlarını aşağıya çekecektir. Ancak bu ürünlerin tasarım sürecini etkileyen tek faktör verimlilikleri değildir.

Bu bildiride, menfez ürün grubunda yer alan hava disk valfi üzerinde yapılan bir geliştirme faaliyeti ve süreci etkileyen faktörler anlatılacaktır. Bir endüstriyel tasarımcı tarafından yürütülen tasarım süreci ve bu süreci etkileyen, ürünün performans teknik kriterleri, üretim şekli, satış öngörüleri, montaj kolaylığı, toplam üretim faaliyetinin çevreye olan etkileri, ürünün sevkiyatı, malzeme tespiti, maliyet sınırları unsurları incelenecektir. Bu unsurların birbirlerini ve süreci nasıl etkiledikleri tamamlanmış bir hava disk valfi geliştirme projesi sürecinde örnekleri ile anlatılacaktır.