HVAC Sistemlerinde Kullanılabilecek Yeni Tip Bir Difüzör İçin Performans İncelemesi

HVAC Sistemlerinde Kullanılabilecek Yeni Tip Bir Difüzör İçin Performans İncelemesi

Şahin Yiğit, Cengizhan Sungurlu, Burhan Çuhadaroğlu

Bu çalışmada; piyasada mevcut standart difüzörlerden (yayıcı) farklı olarak dağıtıcılık özelliği yüksek bir difüzörün tasarlanması amacıyla, çeşitli düşey kanat açısına sahip olan difüzörlerin ortamdaki hava dağıtıcılığı sayısal olarak incelenmiştir. Havalandırma yapılan ortama bir kanaldan gönderilen hava; oda duvarına yerleştirilen difüzör ile belli hızlarda ortama dağıtılmış ve alt kısımda yer alan tek bir açıklıktan da egzoz edilecek şekilde modellenmiştir. Oda içerisine yerleştirilen difüzörün çeşitli düşey kanat açılarında sayısal testleri yapılarak havanın ortamdaki dağılımı, hızı ve difüzörde ortaya çıkan basınç düşümleri, ANSYS-Fluent paket programı kullanılarak belirlenmiştir. Çalışmada ilk olarak Solidworks programında akış alanı geometrisi 3 boyutlu olarak tasarlanmıştır. Daha sonra ANSYS-Fluent programının ağ (mesh) oluşturma modülü kullanılarak, difüzörden odaya doğru düzgün bir şekilde büyüyen ve dörtgen elamanlardan oluşan bir ağ yapısı kurulmuştur. Sayısal hesaplamada sürekli koşullarda; kütlenin korunumu, türbülanslı momentumun korunumu, türbülans kinetik enerjisi (k) ve türbülans kinetik enerjisinin yayınım hızı ( ɛ) denklemleri kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar; düşey kanat açısı 45o ila 50o arasında olan difüzörlerin havalandırılan ortamda en ideal hava dağıtıcılığını sağlamakta olduğunu ve ortamdaki hava hızı açısından konfor koşullarına en uygun difüzörler olduğunu göstermektedir. Ayrıca difüzördeki hava basıncı düşümünün, düşey kanat açısının 40o’den daha büyük değerlerinde önemli ölçüde artmakta olduğu da görülmüştür.