Büyük Hacimlerin Hava Dağıtım Sistemleri

Büyük Hacimlerin Hava Dağıtım Sistemleri

Seyfullah Halu

Havaalanı terminalleri, konser ve tiyatro salonları gibi büyük ve yüksek tavanlı hacimlerin (atrium, concorse) mekanik havalandırma sistemlerinde nem, hava temizliğinin ve düşük ses düzeyinin yanısıra, sıcaklık ve hava hızlarının iç hava kalitesine önemi yadsınamaz.

Bu bildiride hava dağıtım sistemlerinde kullanılan bazı ana kavramlara kısaca değinildikten sonra, büyük hacimlerde uygulanan başlıca hava dağıtım sistemleri olan; karışım (mixing), yer değiştirmeli (displacement) ve bunların karması olan sistemler, ayrıntılı olarak incelenecek, adı geçen sistemlerin birbirlerine göre göreceli üstünlük ve sakıncaları belirtilecek, bu sistemlerin tasarım ve uygulamaları çeşitli örneklerle anlatılacaktır.

Ayrıca bu tür hava dağıtım cihazları, yaşanan yerlerde konuşlandırıldığından ve söz konusu cihazların dış görünüşlerinin de önemi olduğundan, havalandırma tasarım mühendislerinin, mimar ve iç mimarlarla ortak çalışma yapması gerekliliği de vurgulanacaktır.