Jeotermal Güç Ekonomisi: Genel Bakış

Jeotermal Güç Ekonomisi: Genel Bakış

A. Caner Şener, Macit Toksoy, Niyazi Aksoy

Bu makalede jeotermal güç santrallerinin ekonomisi ve ülke ekonomisine katkıları tartışılmaktadır. Çalışmada jeotermal birim maliyet analizi kavramı okuyucuya tanıştırılmakta ve temsili bir jeotermal enerji santralının maliyet analizi yapılmaktadır. Bunlara ilave olarak jeotermal güç üretim sistemlerinin değer analizi tartışılmış ve tipik bir jeotermal kaynağın değer analizi özeti sunulmuştur. Jeotermal enerjinin ticari net değeri ve ülke ekonomisine sağlayabileceği katkı hesaplanmıştır. Çalışmanın genel amacı okuyucuya jeotermal güç üretiminde birim maliyet ve değer analizi kavramlarını tanıtmaktır.

Çalışmada varsayılan temsili proje değerlerinin ve finansman yapısının Türkiye artışlarına uygun olmasına dikkat edilmiştir.