Kızıldere Jeotermal Santralının 23 Yıllık Performansının Değerlendirilmesi

Kızıldere Jeotermal Santralının 23 Yıllık Performansının Değerlendirilmesi

Umran Serpen, Nebi Türkmen

Bu çalışmada öncelikli olarak Kızıldere jeotermal santralı tüm elemanlarıyla birlikte tanıtılmaktadır. Daha sonra, bu santralın geçmiş 23 yıllık performansı incelenmekte ve bir öğrenme eğrisi çerçevesinde değerlendirilerek, planlama ve işletme konusunda çıkarılan dersler takdim edilmektedir.

Bundan sonra, santralde kullanılan buhar çevriminin basit olarak ekserjik analizi yapılarak, iki kademeli buhar türbini çevrimiyle karşılaştırılarak bir değerlendirme yapılmaktadır. Bunun yanında, 1970’te planlanan “binary çevriminin” bir değerlendirmesi yapılarak sonuçlar çıkarılmakta, jeotermal akışkandan kaynaklanan ve kuyuların yanında yüzey donanımlarında oluşan çökelme sorunu incelenerek, çözümleri rapor edilmektedir. Ayrıca, santralın ekonomisi analiz edilmekte ve değerlendirilmektedir.