Jeotermal Santrallarda Performans Gözlemi

Jeotermal Santrallarda Performans Gözlemi

Macit Toksoy, Umran Serpen, Niyazi Aksoy

Çift akışkanlı (binary) jeotermal enerji santrallarının tasarımına esas olan giriş verilerinin (dış hava sıcaklığı, jeotermal akışkanın termofiziksel özellikleri) seçimi ve işletme sürecindeki değişimleri, bu santralların performanslarını etkiler. Santralın ekonomik ve teknik fizibiltesini etkileyen tasarım giriş verilerinin seçiminde titizliklikle durulmalıdır. İşletme sürecinde ise güvenli bir işletme ve üretim gözlemi dışında söz konusu veriler (1) santral tasarım performansının testi, (2) santralın baslangıç performansına göre değişimlerin gözlemi ile sistem arıza ve bakım analizlerinin yapılması ve (3) sistem performansını yükseltme çalışmalarının başarısının belirlenmesinde referans noktası oluşturmak amaçlarıyla belli periyotlarda ölçülen bu büyüklükler ile ölçülen büyüklüklerden türetilmiş büyüklükler gözlemin yanında bir veri tabanında saklanmalıdır.

Bu bildiride Salavatlı DORA-1 Jeotermal Santralı’nda oluşturulan veri tabanına dayalı performans testleri ve değerlendirmeleri sunulmuştur.