Bireysel ve Merkezi Isıtma Sistemlerinin Tanıtımı ve Karşılaştırılması

Bireysel ve Merkezi Isıtma Sistemlerinin Tanıtımı ve Karşılaştırılması

Ahmet Türkeri

Bu çalışmada bireysel ve merkezi sistemlerin tanıtımı yapılarak ilk yatırım, enerji tasarrufu ve işletme ekonomisi açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla boylerli merkezi ısıtma sistemi ile kombili bireysel ısıtma sistemleri ilk yatırım maliyeti, işletme giderleri, amortisman giderleri, diğer giderler ve yıllık toplam maliyet kriterleri dikkate alınarak değerlendirilmişlerdir. Elde edilen sonuçlar bir tablo halinde verilmiş ve irdelenmiştir.