Yüksek Kapasiteli Endüstriyel Tip Brülörler

Yüksek Kapasiteli Endüstriyel Tip Brülörler

Ahmet Akçaoğlu

İnsanların ekonomi ve çevreye önem verdii, vermek zorunda olduu bir yüzyılda yaşamaktayız. Sektörler kendi dallarında ekonomik olabilmek, rekabet edebilmek ve ayakta kalmak, çevreye zarar vermeden faaliyetlerini yürütebilmek için önemli gayretler sarf etmek zorundadırlar.

Küçük tasarruflar yapabilmek ve çevreye daha az zarar vermek için masraflı birçok aratırmalar yapılmaktadır. Isı sektöründe tasarrufun ana unsuru ENERJİ, YAKITTIR.

Her durumda gerektiği kadar ısı üretmek, yani gerekli yakıt miktarını yine gerekli miktarda hava ile karıştırarak ve sürekli yüksek verimde yakmak, bu arada baca gazı emisyon deerlerini de standartlarca belirlenmiş mertebelerde tutmak ana hedeftir.

Bugün uzun araştırmalar neticesinde gelitirilmi olan mekanik düzeneklerle yüke bağlı yakıt/hava karışımı sağlanarak uygun ve ekonomik yanmaya ulaşılmıştır. Ancak her sektörde olduğu gibi sürekli ucuzlayarak buna karşın kabiliyetleri ve sağladıkları kontrol imkanı ve hassasiyetleri sürekli artarak ortaya çıkan elektronik cihazlar sektörümüzde de yerlerini almaktadırlar.

Brülörlerin görevi, yanmayı sağlayacak yakıt ile havayı karıştırmak ve bu karışımı emniyetli ve problemsiz bir şekilde yakmaktır.

Endüstriyel brülörler yapısı, kullanım yerlerine (ısıtma, proses) ve seçilen yakıtın fiziki ve kimyasal
özelliklerine bağlı olarak değişiklikler göstermektedir. Brülörler seçilen yakıtın,
• Isıl değeri
• Brülöre iletim basıncı
• Yoğunluk oranı
• Hava ihtiyacı
• Kimyasal kompozisyonu
dikkate alınarak üretilirler.

Lanslı, bek, basınçla püskürtmeli, rotatif, atmosferik, çok yakıtlı gibi değişik isimlerle anılan brülörler
esas itibariyle iki ana grupta toplanırlar:
1. Atmosferik (Fansız) Brülörler
2. Fanlı Brülörler
a) Fanı brülör gövdesinde entegre tipler
b) Fanı brülör gövdesinden ayrı olan brülörler

Burada genelde endüstriyel yüksek kapasiteli, ısı santrallerinde özellikle skoç tipi-üç geçişli-silindirik kazanlarda ısı üretiminde kullanılan, sıvı yakıtta rotatif, fanı brülör gövdesinden ayrı olan brülörlerin yapısı, değişik yakıtlarda (sıvı-gaz) kullanım şekilleri, avantajları açıklanacaktır. Modern bir sıvı yakıtta rotatif, fanlı ve fanı brülör gövdesinden ayrı brülör esas olarak şu kısımlardan oluşmaktadır.

1. Hava Sandığı ve Kanalı, Hava Klapesi
2. Brülör Gövdesi
3. Kontrol Sistemi
• Yakıt/Hava Karıım Düzeni
• Beyin
• Alev Algılayıcılar
• Genel Kontrol Elemanları (Emniyet Zinciri)
• Kontrol Tablosu
4- Yanma Havası Vantilatörü
5- Yakıt Armatürleri