Sıcak Su Eldesi İçin Hareketli Düzlemsel Güneş Kolektörlü Sistemi Performansının Teorik ve Deneysel İncelenmesi

Sıcak Su Eldesi İçin Hareketli Düzlemsel Güneş Kolektörlü Sistemi Performansının Teorik ve Deneysel İncelenmesi

Ali Kemal Yakut, Ömer Kaan, Arzu Şencan, Erkan Dikmen, Ahmet Kabul, Önder Kızılkan, İhsan Dostuçok

Güneş enerjisi ülkemizde büyük bir potansiyele sahip, temiz ve tükenmeyen bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisinden en çok, evlerde günlük kullanımlar için sıcak su sağlamak amacıyla faydalanılmakadır. Ülkemizde sıcak su hazırlama amacıyla genelde, evlerin çatılarında ya da bahçelerinde kurulan güneş enerjisi sistemleri kullanılmaktadır.

Sıcak su elde etme amacıyla kullanılan mevcut güneş enerji sistemlerinde, güneş kolektörleri sabit bir şekilde durmaktadır. Güneş enerjisinden gündüzleri maksimum şekilde faydalanılabilmesi için güneş ışınlarının kolektör yüzeyine mümkün olduğunca dik gelmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla da güneşin pozisyonunu takip edebilecek güneş enerji sistemlerinin kurulmasına gereksinim vardır.

Bu çalışmada; Isparta ilinde mevcut klasik düzlemsel güneş kolektörlü sistem üzerinde uygun bir mekanik – elektronik otomasyon ilavesiyle sistem, güneşi takip edebilecek şekilde tasarlanmış ve imal edilmiştir. Kolektörlerin eğim açısı elle ayarlanmaktadır. Güneşin durumunu belirleyen fotoselli bir LDR kontrol devresi kontrolündeki DC motor yardımıyla, kolektörün doğudan batıya doğru hareketi sağlanmış olmaktadır. Yapılan bu çalışmadaki otomasyon sistemi, günlük yaşantımızda kullanılan düzlemsel güneş kolektörlü sistemlere kolaylıkla ve düşük maliyetle adapte edilebilecektir. Çalışmada ayrıca, hareketli ve sabit kolektörlü sistemler için performans deneyleri yapılarak elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

Sonuç olarak; basit ve az bir maliyetle tasarlanabilen hareketli bir güneş kolektörlü sistemle, hem enerji ekonomisi hem de maliyet açısından başarılı sonuçlar elde edilmiştir.