Vakum Tüplü Güneşli Su Isıtma Sistemi ile Standart Düz Kollektörlü Güneşli Su Isıtma Sistemlerinin Performans ve Verimlerinin Deneysel Olarak Karşılaştırılması

Vakum Tüplü Güneşli Su Isıtma Sistemi ile Standart Düz Kollektörlü Güneşli Su Isıtma Sistemlerinin Performans ve Verimlerinin Deneysel Olarak Karşılaştırılması

Etem Sait Öz, Engin Özbaş, Ramazan Dündar

Bu çalışmada, vakum tüplü güneşli su ısıtma sistemi ile standart düz (ahşap kasalı ve cam kasalı) kollektörlü güneşli su ısıtma sisteminin performans ve verimleri deneysel olarak ayrı ayrı araştırılmıştır. Yapılan çalışmada, piyasada hazır olarak kullanıcıya sunulan vakum tüplü kolektörlerden alınarak, güneşli su ısıtma sistemine tespiti yapılmış ve buna eş yüzey alanına sahip standart düz yüzeyli ahşap kasalı ve cam kasalı kollektörler imal edilerek, diğeriyle aynı özelliklere sahip güneşli su ısıtma sistemine monte edilerek ayrı ayrı deneyler yapılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda alının verilere göre, vakum tüplü güneşli su ısıtma sisteminin diğer sistemlere göre, performans ve veriminin yüksek olduğu, bunu cam kasalı kollektörün takip ettiği, son olarak da, ahşap kasalı kollektörün veriminin geldiği görülmüştür.