Gıdaların Donma Sürelerinin Hesabı

Gıdaların Donma Sürelerinin Hesabı

Hüseyin Günerhan

Bu çalışmada, önce gıdaları soğutmanın ve dondurmanın önemi üzerinde durulmuş sonra gıdaların donma sürelerinin hesabı için bir hesaplama yöntemi verilmiş ve bu yöntem örnek bir uygulama ile desteklenmiştir. Örnek gıda maddesi olarak çilek meyvesi alınmış ve bir akışkan yataklı dondurucu içinde bulunan çileklerin donma süresine ait yaklaşık bir hesaplama, çileğin başlangıç sıcaklığı, nem içeriği, küre kabulü ile çapı, istenen son merkez sıcaklığı, akışkan yataklı dondurucudaki hava sıcaklığı, ısı taşınım katsayısı, yoğunluğu, özgül ısısı ve ısı iletim katsayısı giriş bilgileri altında yapılmıştır. Çileğin istenen donma sıcaklığına getirilinceye kadar geçecek süre, örnek sayısal veriler eşliğinde, ortalama donma sıcaklığı, hacimsel entalpi değişimi, erime gizli ısısı ve Biot sayısı bilgileri kullanılarak adım-adım hesaplanmıştır.