Güneş Enerjisiyle Damıtma Sisteminin Farklı Havuz Yüzeyleri İçin Deneysel Olarak İncelenmesi

Güneş Enerjisiyle Damıtma Sisteminin Farklı Havuz Yüzeyleri İçin Deneysel Olarak İncelenmesi

Yusuf Çay, Kemal Atik, Zafer Cingiz

Temiz su kaynaklarının giderek tükenmesi ve mevcut su kaynaklarının kullanılamayacak duruma gelmesi su temini konusunu ön plana çıkartmıştır. Bu durum karşısında en geçerli çözüm yöntemlerinden biride güneş enerjisiyle damıtma olarak görülmektedir. Yapılan bu deneysel çalışmada güneş enerjisiyle deniz suyu damıtma işlemi gerçekleştirilmiştir. Basit bir güneş enerjili damıtma cihazı yapılmış ve damıtıcının güneş enerjisinden maksimum miktarda yararlanmasını sağlamak için üst yoğuşma örtüsünde farklı şekillerde eğimli yüzeyler kullanılmıştır. Ayrıca iklim koşulları parametrelerinin de performansa etkileri incelenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda, sistemin veriminin, iklim şartlarına, damıtma yöntemlerine, damıtıcının örtü şekillerine, tuzlu su derinliğine göre değiştiği görülmüştür. Deneyde kullanılacak deniz suyu, elde edilen damıtılmış su ve damıtılmış deniz suyu RO’ dan (Ters Ozmoz) geçirilerek, fiziksel ve kimyasal analizleri yapılarak kullanım suyu olarak kullanılıp kullanılamayacağı belirlenmiştir. Genel içme suyu standartlarına yakın veriler elde edilmiştir. Ayrıca elde edilen su miktarı açısından ise; incelenen literatür çalışmalarında üretilen ki kadar su miktarlarına yakın sonuçlar bulunmuştur.