Kamu Sektöründe Enerji Yünetimi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Örneği

Kamu Sektöründe Enerji Yünetimi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Örneği

Mustafa Can Yaman, Gülden Gökçen

Bina kabuğu ve iklimlendirme sistemlerinden kaynaklanan ısı kayıpları, binalarda ısıl konforun sağlanması ve enerji tüketimi üzerinde negatif etkilere yol açmaktadır. Sorunlar genellikle bina tasarımı ve yapımı gerçekleştikten sonra, bazen de kullanımın değişmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bina performansının değerlendirilmesi, açıkların saptanması ve önlemlerin alınmasıyla geç ama etkili bir enerji tasarrufu sağlanabilir.

Bu çalışmanın genel amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) mevcut binalarının enerji analizlerini (ölçümler ve simülasyon) gerçekleşmek, binaların tasarım, yapım ve işletme aşamalarındaki hata ve eksiklikleri ortaya koyarak hem yeni yapılacak binalar hem de mevcut binalar için iyileştirme önerileri getirmek, bu önerileri kısmen uygulayarak gerçekleşen iyileştirmeleri ölçmektir. Bu genel amacın ilk aşaması olarak kendisine ait ısıtma/soğutma sistemi olan İdari Bina örnek bina olarak seçilmiş ve bu binada gerçekleştirilen enerji izleme ve değerlendirme çalışmaları sunulmuştur. Çalışma kapsamında Bina’nın çeşitli fonksiyonları için kullanılan enerji miktarları belirlenmiş, zamana bağlı olarak incelenmiş ve birim alanda harcanan enerji hesaplanarak standartlara uygunluğu araştırılmıştır.