Test ve Ölçü Cihazlarının Kalibrasyonu ve Kalibrasyonun Önemi

Test ve Ölçü Cihazlarının Kalibrasyonu ve Kalibrasyonun Önemi

Selman Ölmez

Bu çalışmada test ve ölçü cihazlarının kalibrasyon konusu ele alınarak sektörümüzde kalibrasyonun önemi açıklanmaya çalışılmıştır.

İlk bölümde kalibrasyon ile ilgili temel kavramlar ele alınmış, ikinci bölümde ise niçin kalibrasyon yapılması gerektiği standartlara dayanılarak açıklanmıştır.