Ameliyathane ve Yoğun Bakım Ünitelerinde Performans Kalifikasyonu (PQ) Çalışmaları

Ameliyathane ve Yoğun Bakım Ünitelerinde Performans Kalifikasyonu (PQ) Çalışmaları

Dilek Sunar

Ülkemizde resmi makamlar tarafından uyulması zorunlu tutulmuş bir hastane standardı olmadığından hastanelerin çoğunda, çok farklı yerleşim ve HVAC tasarım (proje) kıstasları bulunmaktadır.

Çoğu hastanede, “hava/personel/malzeme/hasta/atık” akışında, gerçek anlamda bir temiz oda tasarım kıstası görülememektedir.

Bu nedenle de hastanelerin ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde yaptığımız temiz alan performans kalifikasyonu, gerçek bir temiz alan performans kalifikasyonundan farklı, sadece bir (partikül sayımı) veya bir kaç testin yapıldığı çalışmalar olarak kalmaktadır. Hatta çoğu hastanede bu performans testleri, aynı temiz alanda bulunan farklı odaların bağımsız tek tek testlerini içermekte, temiz alanın bütününü kapsamamaktadır. Bu nedenle de gerçek anlamda bir temiz alan performans kalifikasyon raporu yazılamamakta, “durum tespit raporu” olarak verilmektedir.

Bu sunumun amacı, yapılması gereken performans kalifikasyonları ile yapılabilinen performans kalifikasyonları hakkında bilgi vermektir. Bu sunumda temiz alanların mikrobiyolojik performans kalifikasyonundan bahsedilmeyecektir.