İlaç Fabrikasında HVAC Validasyon Çalışmaları Hakkında Genel Değerlendirme

İlaç Fabrikasında HVAC Validasyon Çalışmaları Hakkında Genel Değerlendirme

Filiz Özcan

İlaç fabrikalarında üretilen ürünler arasında en fazla risk taşıyan grup aseptik koşullarda üretilen parenterallerdir. Bu ürünler dolum gerçekleştirildikten sonra çeşitli nedenlerden dolayı tekrar sterilizasyona tabi tutulamadıklarından dolum prosesi, dolum alanları ve bunları destekleyen sistemler büyük önem taşımaktadır. Bu sistemlerin en başında,ürün prosesin bazı aşamalarında dış ortama açık olduğundan, havalandırma sistemleri gelmektedir ve bu nedenle HVAC sistemlerinin validasyonu ilaç sanayi acısından çok büyük önem taşımaktadır. İlaç sanayiinde HVAC sistem validasyonları yasal yükümlülüklerle zorunlu tutulan uluslararası standartlar doğrultusunda uygulanmaktadır. Bu sunumda ilaç sanayindeki HVAC sistem validasyonları hakkında bilgi verilecektir.