Enerji Verimliliği Mevzuatı ve Odamızın Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Enerji Verimliliği Mevzuatı ve Odamızın Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Oğuz Türkyılmaz

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu tarafından; Çalışma Grubunun Oda Enerji Verimliliği Danışmanının katkılarıyla süren çalışmalarından yola çıkarak hazırlanan bu bildiride, Enerji Verimliliği Yasası ve yasanın getireceği ikincil yasal mevzuat ele alınmakta ve bu mevzuatın gerek hazırlanmasında, gerek uygulanmasında Odamıza düşen görev ve sorumluluklar değerlendirilmektedir.