Basınçlı Havanın Üretimi, Şartlandırılması ve Dağıtımı: Enerji Verimliliği Açısından Yeni Mühendislik Kriterleri

Basınçlı Havanın Üretimi, Şartlandırılması ve Dağıtımı: Enerji Verimliliği Açısından Yeni Mühendislik Kriterleri

Erol Ertaş

Basınçlı hava (bh) tesisatının projelendirilmesi, kurulması ve işletilmesi aşamalarında, enerji verimliliği açısından, bir takım yeni irdelemelere dayalı çözümler bulmak gerekmektedir. Kurulmuş tesislerde ise; bulunulan noktadan itibaren; her fırsatta yapılacak tadilatlarla iyileştirmelere gidilmeli; işletme ilkelerinin geliştirilmesine çalışılmalıdır.

Çünkü, her alanda, geçmişteki yanlış uygulamaların sebebiyet verdiği çevresel sorunlar artmış; son yıllarda dünyamızın kirlenme ve global ısınma problemleri daha açık olarak ortaya çıkmıştır. Bildiride açıklanan prensipler çerçevesinde; çevre dostu çözümler, sistem tasarımı, basınçlı havanın üretimi, şartlandırılması, dağıtımı ve tesisatın işletilmesi aşamalarında uygulamaya sokulmalıdır.