Konutlarda İç Hava Kalitesi ile İlgili Ölçüm Sonuçlarının Analizi

Konutlarda İç Hava Kalitesi ile İlgili Ölçüm Sonuçlarının Analizi

Hüsamettin Bulut

İç hava kalitesinin insanların sağlığı ve verimi ile doğrudan ilişkisi nedeniyle günümüzde önemi artmaktadır. Bu bakımdan temel yaşam alanı olan konutlardaki iç hava kalitesinin durumunun tespit edilmesi son derece önemlidir. Bu çalışmada, Şanlıurfa’da merkezi kalorifer sistemi ile ısıtılması sağlanan ve doğal havalandırmalı bir konutta iç hava kalitesi ölçümleri yapılmıştır. İç hava kalitesi parametreleri olarak, sıcaklık, bağıl nem, CO2 ve partikül madde (PM1, PM2.5, PM7, PM10 ve toplam asılı PM- TSP) miktarları ölçülmüştür. Dış ortam havası için de aynı parametreler eş zamanlı olarak ölçülerek iç ve dış ortam havası arasındaki ilişki araştırılmıştır. Ölçülen iç hava kalitesi parametreleri, değişik ülkelerin standartlarında verilen değerlerle karşılaştırılmıştır. Ayrıca ısıl konfor açısından iç ortamın durumu değerlendirilmiştir.