Kocaeli’de Farklı Mikroçevrelerde Uçucu Organik Bileşikler, Ağır Metaller ve İnorganik Gaz Fazı Kirleticilerin İç ve Dış Ortam Seviyelerinin Belirlenmesi

Kocaeli'de Farklı Mikroçevrelerde Uçucu Organik Bileşikler, Ağır Metaller ve İnorganik Gaz Fazı Kirleticilerin İç ve Dış Ortam Seviyelerinin Belirlenmesi

Zehra Bozkurt, Demet Arslanbaş, Hakan Pekey, Beyhan Pekey, Abdullah Zararsız, Güray Doğan, Yetkin Sönmez Dumanoğlu, Abdurrahman Bayram, Nurettin Efe, Gürdal Tuncel

Bu çalışmada, Kocaeli’de farklı bölgelerde (endüstriyel, kent merkezi, kent merkezi dışında bulunan yerleşim bölgesi) ve farklı mikro-çevrelerde (ev, okul, ofis), iç ve dış ortam hava örneklemeleri ile ağır metaller, uçucu organik bileşikler, SO2, NO2 ve O3 konsantrasyonları belirlenerek, iç ortam hava kalitesi değerlendirmesi yapılmıştır.

Çalışmada, seçilen inorganik ve organik kirleticilerin iç ve dış ortam konsantrasyonlarının belirlenmesi için 2006 yaz mevsiminde 15 ev, 10 ofis ve 3 ilköğretim okulunun iç ve dış ortamlarında aktif ve pasif örnekleme çalışmaları yapılmıştır.

İç ortamlarda (okul, ofis, ev) yapılan pasif örneklemeler ile elde edilen sonuçların ortalama konsantrasyon değerleri NO2, SO2, O3 için sırasıyla; 35,26; 3,79; 6,21 μg/m3 olarak; Benzen, toluen, etilbenzen ve ksilen için sırasıyla; 9,44; 51,07; 11,77; 19,04 μg/m3 olarak bulunmuştur. İç Ortam Partikül Madde (PM2.5) veri setinde eser ve major elementlerin ortalama konsantrasyonları 0.0022 μg/m3 (Ni) ile 0.5008 μg/m3 (Ca) arasında değişmektedir. İç Ortam Partikül Madde (PM10) veri setinde eser ve major elementlerin ortalama konsantrasyonları 0.0022 μg/m3 (Ni) ile 1.9694 μg/m3 (Ca) arasında değişmektedir.