İç Ortam Havasında Biyoaerosol Düzeyleri

İç Ortam Havasında Biyoaerosol Düzeyleri

Gülen Güllü, Sibel Menteşe

Ankara’da evlerin salon, mutfak ve banyosu, okul, kreş, kafe ve restoran, spor salonu, kütüphane, ofis ve yemekhanelerden biyoaerosol örnekleri alınarak biyoaerosol düzeyleri tespit edilmiştir. En yaygın gözlenen bakteri türlerinin Micrococcacea (%31.2), Bacillacea (%22.4), Staphylococcus auricularis (%20.4) ve Staphylococcus hominis (%10); en yaygın gözlenen mantar ve küf türlerinin ise Penicillium sp. (%44.8), Aspergillus sp. (%23.3), Cladosporium sp. (%7), Rhizopus sp. (%7) olduğu tespit edilmiştir. En yüksek toplam bakteri düzeyleri okul ve kreşlerde; mantar ve küfler ise evlerin banyo ve mutfaklarında gözlenmiştir. İç ortam örnekleme çalışmaları ile paralel olarak, dış ortamda yapılan çalışmanın sonuçlara göre; iç ortam biyoaerosol konsantrasyonları, genellikle, dış ortam konsantrasyonlarından 2 kat daha yüksek bulunmuştur. Bu değer, toplam bakteriler açısından 3 kata kadar çıkmaktadır. İç ortam havasında tespit edilen alerjen ve enfeksiyona neden olduğu bilinen, mantar ve küf türleri ile hastalık yapıcı bakterilerin iç ortamlardan yaygın olarak tespit edilmiş olması, bu kirleticilerden kaynaklanan sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceği tespit edilmiştir.