LNG’nin Kriyojenik Enerjisini Kullanan Güç Çevriminin Analizi

LNG'nin Kriyojenik Enerjisini Kullanan Güç Çevriminin Analizi

H. Kürşad Ersoy, S. Orkun Demirpolat

Bu çalışmada, LNG alım terminallerinde, LNG’nin doğalgaza dönüştürülmesi esnasında, açık-kapalı bileşik Rankine çevrimiyle güç üretimi araştırılmıştır. Kapalı Rankine çevriminde propan, açık Rankine çevriminde ise metan, aracı akışkan olarak düşünülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre, Türbin giriş basınçlarının ve evaporatör çıkış sıcaklığının artmasıyla, kondenser çıkış sıcaklığının ise azalmasıyla, LNG’nin kriyojenik enerjisini kullanan kapalı Rankine ve açık-kapalı bileşik Rankine çevriminden elde edilecek iş miktarının arttığı tespit edilmiştir. Marmara Ereğlisi LNG Alım Terminali’nden (LNGMAT) temin edilen veriler kullanılarak, LNG’nin kriyojenik enerjisini kullanan bileşik çevrim ile terminalde üretilebilecek güç miktarı da belirlenmiştir. Buna göre aracı akışkan olarak propanın kullanıldığı kapalı Rankine çevriminde türbin giriş basıncı 4.74 bar, kondenser çıkış sıcaklığı 193 K, evaporatör çıkış sıcaklığı 273 K alındığında ve açık Rankine çevriminde LNG’nin türbin giriş basıncı ise 150 bar seçildiğinde bileşik çevrimin, LNGMAT’da, toplam 12.43 MW’lık güç üretebileceği bulunmuştur