Çok Katlı ve Çok Amaçlı Büyük Yapı Komplekslerinde Tesisat, Tasarım, İşletme ve Güvenlik Sorunları

Çok Katlı ve Çok Amaçlı Büyük Yapı Komplekslerinde Tesisat, Tasarım, İşletme ve Güvenlik Sorunları

Celal Okutan

İleri inşaat teknolojisi, çok katlı yapıların tasarım ve uygulamasında büyük aşamaya ulaşmıştır. Bilimsel ve Teknik koşulların yanı sıra uygulamada sınama ve yanılma metodlarının kazandırdığı tecrübe, bu tür yapıların
inşaasında asgari standartları ortaya koymuş bulunmaktadır. Ülkemizde de; gerekli kurallara uyulmak şartıyla yüksek yapıların yapılması ve kullanımı mümkündür.

Yapım şartlarında amaç, kullanımda GÜVENLİK’tir. Güvenlik; can güvenliği, sağlık, konfor, işletme ve bakım ilkelerini ortaya koyar. Arzulanan standartta bir yapının inşaası; tasarım, imalat, montaj ve işletme aşamalarının gerçekleşmesi ile mümkün olur. Bu da; ihtisaslaşmış, bilinçli bir teknik kadronun hizmetini gerektirir.