Tesisat Genleşme, Esnek Bağlantı, Seviye Kondenstop Uygulamaları

Tesisat Genleşme, Esnek Bağlantı, Seviye Kondenstop Uygulamaları

Davut Bolu

Fiziğin temel kurallarından biri maddelerin sıcaklık derişiminden dolayı uzaması ve büzülmesidir. Kompansatörler boru sistemlerinde oluşan genleşme, büzülme ve titreşimleri emerken basitinden en karmaşığına dek her türlü endüstriyel sistemin kesintisiz ve verimli çalışmasını sağlayan elemanlardır.

Boru hattında oluşan deplasmanlar branşmanları da hareket ettirir. Branşman hatlarının maruz kaldığı yanal hareketler esnek bağlantı elemanları ile absorbe edilir.

Tesisatın önemli bir konusu da, tanklardaki, depolardaki seviyenin izlenebilmesi ve belli seviyelerde cihazlara komutlar verebilmesidir.

Buhar tesisatının önemli bir parçası da KONDENSTOP’lardır. Kondenstopların ENERJİ TASARRUF cihazı olması sistemin verimli çalışmasındaki önemi kondenstopların bilinçli kullanılmasını zorunlu kılmıştır.