Boru Armatürleri ve Seçimi

Boru Armatürleri ve Seçimi

Cafer Ünlü

Boru veya basınçlı kaplarda; gaz,sıvı veya toz akışkanlarda kullanılan akışkanı kapatmaya, ayarlamaya, akışı kontrol. etmeye ve emniyete almaya yarayan armatürlerin birçok türleri vardır. Armatürler, işletmelerin verimli çalışmalarında önemli göreve sahiptir. Bu nedenle, bir armatürden iyi sonuç alabilmek için o armatürün kullanım yerine göre uygun seçilmiş olması gerekir. Bu seçim yapılırken her armatüre göre gözönünde bulundurulacak
faktörler vardır.