İklimlendirme Sistemlerinde Otomatik Kontrol

İklimlendirme Sistemlerinde Otomatik Kontrol

Mehmet Yaşar Güngör

Otomatik Kontrol, endüstriyel sistemlerden ısıtma, havalandırma, iklimlendirme sistemlerine kadar aklımıza gelebilecek her yerde yaygın bir şekilde kullanım görmektedir.

Bir değişkenin kontrol edilmesi düşünülen her yerde otomatik kontrol söz konusu olmaktadır. Bu değişken bir gazın, katının veya sıvının sıcaklık, nem, akış hızı veya miktarları olabilir.

Belirli bir kontrol için bir araya getirilmiş ve birbirleri ile sürekli etkileşim içinde bulunan elemanlar topluluğuna sistem denir. Örneğin ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme için kullanılan bir klima santralı ve bu santralın bağlı bulunduğu ortam bir sistemi oluşturur.

Otomatik kontrolün amacı sistemin değişken büyüklüklerini arzu edilen değerlerde tutarak kararlı bir çalışma ortamı yaratmaktadır.

Bir otomatik kontrol sisteminde giriş değerleri değiştikçe çıkış değerlerinin yani kontrol mekanizmasının mümkün olan en kısa zamanda ayar değerlerine ulaşması sağlanmalıdır.