Soğutma Kulesi Tasarımında Etkin Olan Dış Ortam Koşulları ve Diğer Faktörler

Soğutma Kulesi Tasarımında Etkin Olan Dış Ortam Koşulları ve Diğer Faktörler

Hasan Rıza Güven, Burkay Alınpak, Kadir İsa

Yüzyıla yakın bir süreden beri kullanılan soğutma kulelerinin dizayn ve teknolojik gelişimi son yıllarda büyük aşamalar göstermiştir. Dış ortam koşullan gözönüne alınarak sadece soğutma kulelerinin tipinde değil, kullanılan malzemeler, sistem elemanları ve yan elemanlarda da önemli değişiklikler ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada, soğutma kulelerinde görülen gelişmelerle gündeme gelen, kulenin göl veya akarsu gibi bölgesel su kaynaklarına daha az ısı nakletmesi, suyun kimyasal bileşiminin gözönüne alınması, buharlaşan su miktarı ile sıcaklığı, çalışma esnasında ortaya çıkan ses problemleri, fan ve pompaların elektrik sarfiyatının azaltılması gibi konular, dış ortam koşulları ve maliyetler de dikkate alınarak incelenmiştir.