Medikal Gaz Tesisatları

Medikal Gaz Tesisatları

Zafer Özden

Hastane içindeki gerekli gazların tek bir merkezden üretilmesini ve bir bakır boru ağı ile dağılımını sağlayan medikal gaz sistemlerinde amaç ünitelerde tüp, elektrikli aspiratörler vb. ekipman bulundurma ve nakletme gereği ile bundan doğabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmak, hastanelerin bu ihtiyaçlarına modern ve kalıcı olmanın yanı sıra çok yüksek bir sistem emniyeti sağlayarak en iyi şekilde cevap vermektir. Konunun insan sağlığına yönelik olması faktörü de, sistemde kullanılacak her tür ekipmanın titizlikle seçiminin, hassas mühendisliğin ve eğitimin önemini bir kat daha arttırmaktadır.