Isıtma ve İklimlendirme Sistemleri Yük Hesabı Yöntemleri

Isıtma ve İklimlendirme Sistemleri Yük Hesabı Yöntemleri

Ali Çetin Gürses

Yapı tasarımından günümüzün temel kriterlerden bir tanesi enerji tüketimi düşük bina üretimidir. Tüm ülkelerin milli enerji bütçelerindeki en büyük tüketim kalemini binaların ısıtma ve soğutma yükleri oluşturur. Gelişmiş batı ülkeleri son 50 yıldır yaptıkları çalışmalar ve geliştirdikleri metodlarla enerji tüketim verimleri ve mukavemetleri yüksek, buna karşın ilk yatırım maliyetleri düşük yeni yapı teknolojileri geliştirmişlerdir. İşte bu makalede henüz daha ülkemizde pek kullanılmayan ancak son on yıldır batı ülkelerinde yapı tasarımında kullanımı hızla yayılan bilgisayar destekli dinamik enerji analiz yöntemlerinin tanıtım ve ülkemizde kullanılan standart metodlarla mukayesesi yapılmaktadır.