İklimlendirme Sistemlerindeki Soğutma Grupları Tipinin Seçim Esasları

İklimlendirme Sistemlerindeki Soğutma Grupları Tipinin Seçim Esasları

M. Bedi Korun

İklimlendirme sistemlerinin ana cihazlarını Soğutma Grupları teşkil eder. Soğutma gruplarının sistemlerine uygun seçimi ise;
– Sistemin çalışma ömrü,
– Enerji kazanımı,
– İşletme kolaylığı,
– Bakım rahatlığı ve çalışma emniyeti bakımından önemlidir.
Aşağıda bugünkü tatbikatlarda en fazla kullanılan sistemlere uygun soğutma gruplarının tercih kıstasları belirtilmeye çalışılmıştır.