Yüksek Yapılarda Sıhhi Tesisat

Yüksek Yapılarda Sıhhi Tesisat

Mustafa Özkayalar

Bu sunu’da, yüksek yapılarda Sıhhi Tesisat tasarım ve uygulamalarının önemi vurgulanmış, örneklemelerle ilgili tasarımcı-üretici-uygulamacı meslektaşımıza kazanılmış deneyimler aktarılmaya çalışılmıştır.