Güneşli Su Isıtıcılarının Bilgisayar Yardımıyla Hesabı

Güneşli Su Isıtıcılarının Bilgisayar Yardımıyla Hesabı

Hüseyin Günerhan

Bu çalışmada, İzmir iline ait meteorolojik veriler kullanılarak, yaklaşık 2×1=2 m2’lik brüt alana sahip sıvılı düzlemsel güneş kollektörlerinin imalatı, projelendirilmesi, kurulup-işletilmesi ve kullanımı sırasında, güneş enerjisinden en iyi şekilde yarar sağlayacak optimum (en uygun) sistem özellikleri üzerinde durulmuş ve İzmir ili için güneşli su ısıtıcılarının tasarımı, deneysel ve teorik çalışmalar ışığında, tamamen bilgisayar yardımıyla yapılmıştır.