Toz Emme ve Toz Tutma Tesisatı

Toz Emme ve Toz Tutma Tesisatı

Yılmaz Altın

Temiz havanın bileşiminde yaklaşık olarak hacimde %21 oranında Oksijen ve %79 oranında Azot bulunur. Ayrıca az miktarda Argon, Neon ve Helyum gazları da vardır. Yaşanan ortamlarda insanların bedensel fonksiyonları ve çalışmaları hava bileşimini etkiler. Ciğerlerden çıkan havada CO2 ile su buharı vardır. Solunum sırasında havaya bakteriler yayılabilir. Duman üretimi olması ya da açık alevli bir yanma olayının vuku bulması halinde, yanma ürünleri aracılığı ile hava kirlenir. Endüstriyel işlemler sonunda ortaya çıkan dumanlar, gazlar ve tozlar da havanın kirlenmesine yol açar.

Havalandırma yapılmaması veya kusurlu bir havalandırma yapılması halinde, insanların çalışmaya karşı duyduğu istek bir hayli azalabileceği gibi, genel sağlık durumu da ciddi şekilde bozulabilir. Havanın temizliği sorunu dikkate alınması gereken faktörlerden önemli birisidir.