Tesisat Mühendisliği Uygulama Şartnameleri

Tesisat Mühendisliği Uygulama Şartnameleri

Ali Helvacı

Bu tebliğde, tesisat mühendisliği uygulama şartnameleri kapsamında yer alan idari şartname ile teknik-uygulama-şartnameleri üzerinde açıklamalar yapılmıştır. Ayrıca idari şartnamelerde olması zorunlu şartlar ile uygulama şartnamelerinde (teknik şartnamede), kullanılan-uygulanan metodlar ile projelendirme esaslarının temel dizayn verilerinin önemi üzerinde durulmuştur. Bunun yanı sıra uygulama projelerinde, alınması gereken önlemler ile işletmelerin ekonomikliği konusu vurgulanmaya çalışılmıştır.