Tesisat Akışkan Ana ve Branşman Hatlarında Debi Ayarı İçin Kullanılan Düzenler

Tesisat Akışkan Ana ve Branşman Hatlarında Debi Ayarı İçin Kullanılan Düzenler

Akdeniz Hiçsönmez

Birden fazla devreli hava su sistemleri, nekadar itina ile tasarlanmış olursa olsunlar, tasarımda istenilen debi değerlerine ulaşıla bilmesi için kullanılan düzenler, nitelik, uygulama yeri ve şekli, ilgililerin sorumluluğu ve yöntemleri incelenmiş ve gerekliliği vurgulanmıştır.

Özellikle bugünki durumda yurt dışından temin edile bilen devre ayar ve ölçüm elemanlarının, yurt içinden kolayca temin edile bilme olanağının, konu ile ilgili sektörlerce sağlanması tasarımcı ve uygulamacılara, debileri hesaplanan değerlere getirilerek ayarları yapılmış bir tesisat teslim etmenleri yönünden fevkalade yardımcı olmaktadır.