Yapılarda Tesisat İşletme Projesi ve Maliyeti

Yapılarda Tesisat İşletme Projesi ve Maliyeti

Rüknettin Küçükçalı

Isıtma sistemlerinin seçimlerinde ilk yatırım maliyetlerinden daha önemli olan işletme maliyetidir.

Kalorifer kazanlarının yakıt tüketimleri küçük kazanlarda kazan bedeli mertebesinde, 250.000 kchal/h den büyük kazanlarda ise kazan bedelinin katları mertebelerine ulaşmaktadır. İyi bir ısıtma sisteminin işletme maliyetinin % 30 – %50 daha az olacağı düşünülürse, kazan kuruluş maliyetinin tamamını bir yıla yakın sürelerde bile amorti etmek mümkün olabilmektedir. Ayrıca servis, yedek parça, tamir ve bakım maliyetleri ve ekonomik ömür faktörleri kazan ve sistem seçerken mutlaka dikkate alınmalıdır.

Bir ısıtma sistemi seçimi yapılıyorsa öncelikle işletme projesi adını verebileceğimiz bir maliyet hesabı yapılmalıdır. Ancak, bu hesabın sonunda, kullanılacak yakıt cinsi, kazan tipi, kontrol sistemi gibi konularda karar verilmelidir.

Bu yazıda detaylı bir hesap yöntemi ile yıllık sistem maliyetinin bulunması anlatılmıştır. Bu yöntem uygulanarak yapılan değerlendirmede, yıllık maliyetler açısından ana öğenin yakıt maliyeti olduğu, hatta yatırım maliyetlerinden bile fazla yer tuttuğu görülmüştür. Ayrıca yakıt maliyetlerinin oluşmasında, yakıt fiyatlarından çok sistemin ve yakıtın iyiliğinin rol oynadığı görülmüştür. Yıllık yüksek işletme verimine sahip sistemlerin pahalı yakıt kullansa bile daha ucuz olabileceği ortaya çıkmıştır.